Belasting is misschien niet je favoriete onderwerp, maar het is wel belangrijk om het goed te regelen. En dat is extra werk voor jou als zzp’er. Je hebt namelijk niet alleen te maken met de jaarlijkse inkomstenbelasting, je moet ook btw-aangifte doen. Wat is het, wanneer moet je het doen en wie zijn vrijgesteld?

Wat is de btw-aangifte?

Bij je btw-aangifte – ook wel aangifte omzetbelasting – geef je aan hoeveel btw je als ondernemer in de afgelopen periode hebt ontvangen. Dat bedrag moet je – minus eventuele btw die je in die periode zelf aan anderen hebt betaald – overmaken naar de Belastingdienst. Btw staat voor ‘belasting toegevoegde waarde’. Dit is de belasting die de overheid heft op het leveren van producten en diensten. De belasting is indirect. Dat betekent dat jij als ondernemer de btw ‘ophaalt’ bij je klant om vervolgens weer in te leveren bij de Belastingdienst.

Eerste btw-aangifte als startende ondernemer

Ben je net gestart als zzp’er of ondernemer? Nadat je je hebt aangemeld bij KVK ontvang je automatisch bericht van de Belastingdienst over de btw-aangifte. In dit bericht staat ook wanneer jouw eerste aangifte binnen moet zijn. Let op: Ook als je nog geen omzet hebt gemaakt, moet je aangifte doen. Doe je dit niet of te laat? Dan kun je een boete krijgen.

Moet elke zzp’er btw-aangifte doen?

In principe moet elke ondernemer btw-aangifte doen. Er is wel een aantal belangrijke uitzonderingen: Ondernemers met een jaaromzet onder de € 20.000 die meedoen aan de kleineondernemersregeling (KOR) en ondernemers die enkel vrijgestelde goederen en/of diensten leveren (zoals medische diensten en onderwijsactiviteiten). Als je btw-aangifte moet doen, ontvang je de eerste keer daarover bericht van de Belastingdienst. Als je zelf geen alerts instelt, ontvang je daarna in principe geen herinneringen om btw-aangifte te doen.

Lage omzet? Check de kleineondernemersregeling (KOR)

Zoals hierboven al genoemd, hoef je geen btw te rekenen en af te dragen als je meedoet aan de KOR. Dit scheelt je veel tijd en administratieve rompslomp. Je kunt meedoen als je jaaromzet (naar verwachting) onder de € 20.000 blijft. Je moet je wel zelf aanmelden voor deze regeling, de boekhouder kan daarin ook assisteren. In een volgend blog zal ik hierover meer uitleg geven.

Wanneer word je vrijgesteld van btw-aangifte?

Het is altijd aan de Belastingdienst om te bepalen of je vrijgesteld bent van btw-aangifte. Dit hangt af van het soort goederen of diensten dat je levert. Sommige goederen en diensten zijn namelijk vrijgesteld van btw. Denk bijvoorbeeld aan bepaalde medische diensten of onderwijsactiviteiten. Als je alleen dit soort goederen of diensten levert, hoef je geen btw-aangifte te doen. Lever je ook andere goederen of diensten? Dan moet je voor dat deel wel btw-aangifte doen.

Conclusie

Belastingen zijn misschien niet je favoriete onderwerp, maar het is wel belangrijk om ze goed te regelen. Als zzp’er heb je te maken met verschillende soorten belastingen, waaronder de btw. Het is belangrijk om te weten wat dit inhoudt, wanneer je aangifte moet doen en wie er eventueel vrijgesteld zijn. Hopelijk heeft deze blog je daarbij geholpen!

U mag van deze website geen inhoud kopiëren.